Lidt om mig selv

Jeg er 35 år og juridisk rådgiver i Danske Forvaltning (division af Danske Bank). Jeg blev cand. jur. fra Københavns Universitet i juli 1999, hvor jeg afleverede speciale med titlen "Internetudbyderes medvirkensansvar", der blev bedømt til karakteren 9. Specialet kan downloades i PDF-format (148 KB). PDF-filer kan læses med Adobe Acrobat Reader, som gratis kan hentes fra Adobe.

Bemærk venligst, at specialet er fra 1999. Lovgivningen og retstilstanden i øvrigt i både Europa og USA har ændret sig siden da. Konklusionerne i specialet ville derfor formentlig være anderledes i dag.

Det må også understreges, at specialet ikke kan anses som et entydigt svar på de behandlede problemstillinger. Med andre ord kan det sagtens tænkes, at en domstol i en konkret sag vil komme til andre resultater end de, der fremgår af specialet. I konkrete situationer må det anbefales at søge egentlig juridisk bistand hos en advokat.

I perioden 1997-2004 var jeg ansat på advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine, hvor jeg fra februar 1997 til min afsluttende eksamen var ansat som studentermedhjælp, fra august 1999 til og med juli 2002 var ansat som advokatfuldmægtig og fra august 2002 til og med februar 2004 var ansat som advokat.

Fra 2004-2006 var jeg ansat i Københavns Amt og fra 2006-2007 i Miljøstyrelsen under Miljøministeriet.