Kom hurtigt på Internet med ZyXEL Prestige

Af Jakob Paikin. Sidst opdateret 2. december 2000.

Jeg kan desværre ikke påtage mig at yde egentlig individuel hjælp med opsætning etc. I stedet henvises til ZyXELs suppor (support@zyxel.dk) og nyhedsgruppen worldonline.dk.zyxel

Indledning

Denne vejledning omhandler kun hvordan en ZyXEL Prestige opsættes og anvendes til Internet-opkobling mod World Onlines Internet-service. Andre Internet-udbydere kan naturligvis også anvendes, men i så fald skal telefonnummer, login, password og DNS-adresser naturligvis ændres tilsvarende.

Endnu en vejledning i opsætning findes hos World Online på adressen http://www.worldonline.dk/support/pdf/p100cfg-v1-2.pdf. Den vejledning er i PDF-format og kan derfor kun læses med Adobe Acrobat Reader. Læs mere på http://www.worldonline.dk/pdf/

Bemærk at de fleste Internet-udbydere kræve at man enten køber særlige abonnementsformer eller benytter deres særlige 10xx-opkaldsordninger (f.eks. 1049) for at koble et lokalnetværk op med en router – dette gælder også World Online. Dette skyldes at man med en router kan tilslutte et næstne ubegrænset antal brugere på een forbindelse/abonnement. Priserne på ordinære abonnementer svarer imidlertid til den belastning som een person (i gennemsnit) kan udvirke. Spørg din udbyder om nærmere oplysninger.

Afhængig af hvilken type Prestige-router du har anskaffet (2864I, 128, 100) finder der imidlertid mange andre muligheder, bl.a. som bridge mellem to lokalnetværk. Disse anvendelsesmuligheder vil ikke blive gennemgået her. Ligeledes omtales kun opsætning af IP-routing. Andre typer routing (f.eks. af IPX) omtales ikke.

Til opsætningsformål er det nødvendigt at tilslutte en terminal (f.eks. en PC med et kommunikationsprogram) til Prestigens serielle port med det specielle kabel, der medfølger. Den serielle port findes under en plastic-klap på højre side af Prestigen, når den ses forfra. Se i manualen for eventuel yderligere beskrivelse.

Når der i denne vejledning henvises til menuer, f.eks. menu 24.1, betyder det, at du fra hovedmenuen skal vælge menu 24. Fra den menu, der så fremkommer vælges punkt 1.

For at kunne uploade en ny firmware (se næste afsnit) skal terminalen have en X-modem protokol installeret. Det har bl.a. Terminal-programmet i Windows 3.x, Hyperterminal i Windows 95, Telix og Terminate. Fra fabrikken er Prestigen sat til 9600 baud på seriel-porten, så terminalen skal også være sat til 9600 baud når den tilsluttes. Hastigheden kan ændres med menupunkt 24.2 - sæt hastigheden til 38400, hvis din terminal kan klare det.

Det er fra denne terminal de første trin af opsætningen skal fortages. Når Prestigen først er "synlig" på lokalnettet kan opsætningen derefter foretages via telnet fra en arbejdsstation. Dog kan ny firmware ikke uploades via telnet.

Med den tilsluttede terminal vil man endvidere via menu 24.1 kunne overvåge trafikken gennem Prestigen. Det er nyttigt, når man skal se, om der ringes op korrekt. Denne overvågning kan naturligvis også foretages via telnet, når Prestigen først er på det lokale netværk.

Ny firmware?

Sørg for, at din ZyXEL Prestige har den nyest mulige firmware. Prestigen er et relativt nyt produkt og der foretages hele tiden forbedringer og fejlretninger.

Det er absolut nødvendigt at du mindst har firmware version 1.11 (for Prestige 2864I). Dette skyldes, at den oprindelige version 1.10 ikke understøtter dynamiske IP-adresser, som anvendes ved "almindelige" Internet-abonnementer. Dette kan ses, når Prestigen starter - hvis du har en terminal koblet på RS-232 porten i siden af Prestigen.

Firmware-opgraderinger til de forskellige Prestige-modeller kan hentes fra:

ftp://ftp.zyxel.dk/pub/zyxel/prestige/TYPE/firmware/

Hvor "TYPE" kan være p100, p128 og p2864i afhængigt af din Prestige-model.

Filen du skal bruge hedder (navnet afhænger af Prestige-model og versionsnummer og kan måske ændres ved fremtidige versioner):

p100e.zip

Start med at uploade den nye firmware inden opsætnings-vejledningen følges.

Firmwaren uploades på følgende måde (der dog naturligvis kræver, at ZIP-filen er blevet pakket ud):

ISDN firmware:
Tænd Prestigen og tryk på en tast på terminalen inden 3 sekunder. Dermed kommer du ind i debug-mode. Indtast da følgende kommandoer:
ATRS (vent på svaret "Reset ISDN/MODEM... OK")
ATIS (vent på svaret "CONNECT ISDN/MODEM")
ATUPX (start upload med xmodem-protokollen af indholdet filen ATUPX.BIN - navnet ændres måske i fremtidige versioner, f.eks. til p2864ie4.12e). Hvis du ikke kan se, at du skriver denne kommando, så vent nogle sekunder og prøv igen.

Når uploaden er færdig skal du vente adskillige (ca. 30) sekunder. Sluk derefter Prestigen, vent ca. 5 sekunder og tænd den igen.

RAS firmware:
Gå i debug-mode (se ovenfor). Indtast derefter følgende kommando:
ATUR (vent på svaret "Starting XMODEM upload...")
Upload med xmodem-protokollen filen ATUR.BIN - navnet ændres måske i fremtidige versioner, f.eks. til ras.3-b.

Når uploaden er færdig skal du vente adskillige (ca. 30) sekunder. Sluk derefter Prestigen, vent ca. 5 sekunder og tænd den igen.

Tilslut Prestigen til lokalnet og ISDN

Netværket: Hvordan Prestigen tilsluttes dit lokalnet afhænger af, hvilken type stik dit lokalnet anvender (f.eks. 10Base-T eller BNC). Vælg det rigtige kabel på baggrund heraf og tilslut det. Se i den medfølgende engelske "quick start"-vejledning om de forskellige kabeltyper - der er forskel på de to grå kabler! Hvis du anvender BNC-stik skal du anskaffe og tilslutte en transceiver på Prestigens AUI-port.

Fra menu 3.1 skal du vælge, hvilken type Ethernet interface du benytter. Valget på menuen skal naturligvis svare til det anvendte kabel.

ISDN: Tilslut Prestigen til den ISDN-boks (netterminering, NT), som telefonselskabet leverede, med det sorte kabel, der fulgte med Prestigen. Kablet skal sidde i det stik, der er mærket "ISDN" på Prestigens bagside. Husk at tilslutte og tænde strømmen til NT’en. Pas på ikke at sætte ISDN-forbindelsen i 10Base-T stikket!

Indledende opsætning

Gå ind i Prestigens menusystem ved at trykke på en tast på terminalen (der sidder på Prestigens serielle port). Tast password (standarden fra fabrikken er 1234) og tryk enter.

Vælg derefter menupunkt 1. På denne skærm skal du vælge systemets navn, by og ansvarlig. Men mere vigtigt: Du vælger, hvad der skal routes. Sæt "Route IP" til "Yes" og resten - hvis der er flere valgmuligheder - til "No".

ISDN-opsætning

Vælg menu 2 fra hovedmenuen og indtast her dit ISDN-nummer. Vær sikker på, at "Switch type" står til DSS-1. Står der noget andet, er det en forkert ISDN-firmware du har, da kun DSS-1 kan anvendes i Danmark.

Hvis du benytter en firmware over version 1.11 og skal ISDN-nummeret står i "ISDN Data"-feltet. Lad blot felterne "A/B adaptor" og "Modem" være tomme - medmindre du har behov for disse funktioner.

Sig evt. ja til at teste ISDN-opsætningen. Hvis den ikke virker, så se i afsnittet om fejlsøgning.

Gør Prestigen "synlig" på dit lokale netværk

For at kunne bruge Prestigen til Internetopkobling skal den først være "synlig" på dit lokalnet. Det sker ved at tildele Prestigen en lokal IP-adresse (dvs. en adresse, som ikke ses andre brugere på Internettet - den kan kun betydning på dit lokale netværk). Der findes tre intervaller af IP-adresser, som kan anvendes frit, dvs. uden at kollidere med de IP-adresser, der findes rundt omkring på Internettet.

De tre intervaller er:

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

For nemheds skyld anvendes i denne vejledning 10-serien, men andre adresser kan (og bør ofte) naturligvis anvendes. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis der allerede er anvendt IP på det lokale netværk - i denne vejledning antages det, at der ikke anvendes IP på det lokale net.

Hvis der allerede anvendes TCP/IP på det lokale netværk kan det være nødvendigt at opsætte filtre på Prestigen, da de "lokale" IP-datapakker (der kun skulle rundt på det lokale netværk) ellers vil blive routet gennem Prestigen til World Online. Se nærmere i afsnittet "Filtre" i Prestigens vejledning. Det kan i det tilfælde også være nødvendigt at oprette lokale HOSTS filer på de enkelte arbejdsstationer for at undgå, at Prestigen foretager opkald ved lokale IP-transaktioner.

Vi vælger derfor Prestigens IP-adresse til 10.1.1.1. Gå ind i menu 3.2 og indtast adressen. Sæt også netmasken til 255.255.255.0. Sæt "RIP Direction" til "Both".

Herefter skal du blot have installeret en TCP/IP klient på alle de arbejdsstationer på netværket, som skal bruge Internet-adgangen.

Det betyder ikke, at du skal installere f.eks. Novells TCP/IP klient. Det eneste der kræves er, at den Windows (eller andet), der ligger på arbejdsstationen kan bruge TCP/IP.

Windows for Workgroups:

Hvis du benytter Windows for Workgroups skal du have fat i tcp32b.exe (søg efter tcp32b.exe på www.eu.microsoft.com). Det er en nyere udgave af TCP/IP end den, der følger med WfW. Installer den på arbejdsstationen. Normalt er det også nødvendigt at installere "Klientprogram til Microsoft-netværk" - selvom det ikke skal bruges.

Bemærk: Første gang maskinen genstartes vil du blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. Lad password-feltet være tomt! Bekræft, at der ikke skal være noget password. På denne måde sikres du, at du ikke fremover vil blive bedt om et password hver gang din PC startes. Dette gælder naturligvis ikke, hvis der i forvejen blev anvendt passwords på Windows.

De enkelte skærme i opsætningen skal opsættes som vist i appendiks 1, hvor installationsproceduren også er beskrævet i korte træk. Bemærk, at "gateway" skal sættes til Prestigens IP-adresse, ligesom arbejdsstationens egen IP-adresse skal være ledig på det lokale netværk (i eksemplet anvendes 10.1.1.10 til første arbejdsstation, 10.1.1.11 til den næste osv.).

Du skal nu have forbindelse til Prestigen fra arbejdsstationen. Fra den programgruppe, som Microsoft TCP/IP oprettede vælger du ping. Tast "10.1.1.1" (erstat evt. 10.1.1.1 med den korrekte IP-adresse for Prestigen) som værtsnavn. På skærmen skulle du gerne se resultaterne.

Du kan også vælge programmet Telnet fra gruppen. Vælg "Open" fra menuen "Connect". Tast 10.1.1.1 som værtsnavn (erstat evt. 10.1.1.1 med den korrekte IP-adresse for Prestigen). Du vil da enten få adgang til Prestigens menusystem (hvis du har frakoblet terminalen på seriel-porten) eller få en besked om, at administrator arbejder på systemet (hvis terminalen er tilkoblet).

Windows 95:

Installer TCP/IP hvis den ikke allerede ligger på maskinen. Hvis "Netværk via modem" er installeret skal den fjernes - medmindre den skal bruges til noget andet. Hvis "Netværk via modem" er installeret og Prestigen skal bruges, så tryk på "annuller"-knappen når du bliver spurgt om der skal ringes op.

Derudover skal "Klientprogram til Microsoft-netværk" installeres. Dette klientprogram skal ikke bruges, men er desværre nødvendigt alligevel.

Opsæt TCP/IP’en som vist i appendiks 2. Bemærk dog, at "gateway" skal sættes til Prestigens IP-adresse, ligesom arbejdsstationens egen IP-adresse skal være ledig på det lokale netværk (i eksemplet anvendes 10.1.1.10 til første arbejdsstation, 10.1.1.11 til den næste osv.).

Du skal nu have forbindelse til Prestigen fra arbejdsstationen. Fra Start-menuen vælger du "kør" og skriver "ping 10.1.1.1" (erstat evt. 10.1.1.1 med Prestigens IP-adresse). På skærmen skulle du gerne se resultaterne.

Du kan også vælge Kør fra Start-menuen og skrive "telnet 10.1.1.1". Du vil da enten få adgang til Prestigens menusystem (hvis du har frakoblet terminalen på seriel-porten) eller få en besked om, at administrator arbejder på systemet (hvis terminalen et tilkoblet).

Sæt Prestigen op til brug med World Onlines internet-service

Vælg menu 4 fra hovedmenuen. Som "ISP Name" skriver du blot (f.eks.) "WOL". Feltet "ISP IP Addr" skal være tomt (eller sættes til 0.0.0.0). Indtast det eller de telefonnumre, du vil ringe til (38321300 eller 104938833883).

Feltet "My Login" og "My Password" udfyldes med det login (f.eks. zr0004) og det password, som World Online har givet dig til brug med Prestigen.

Sæt "Single user account" til "Yes". Hvis du skal bruge Prestigen uden SUA, henvises du til Prestigens vejledning for nærmere oplysninger.

Sæt "IP Addr" feltet til 0.0.0.0 og sæt "Server IP Addr" til 0.0.0.0. Sæt "Transfer Type" til 64K.

Svar eventuelt ja til at teste Internet-opsætningen. Hvis der kommer fejl, så check login og password.

Fra hovedmenuen vælger du punkt 11. Vælg derefter den profil, der svarer til World Online - ofte nr. 1. På den fremkomne skærm sætter du "Timeout" til det du ønsker. Timeout-værdien angiver hvor mange sekunder der må gå uden aktivitet på telefonforbindelsen før Prestigen afbryder telefonforbindelsen. Ved efterfølgende aktivitet ringes automatisk op igen. Ofte er standard-indstillingen på 300 sekunder (= 5 minutter) for meget. Pas på den anden side på ikke at sætte denne værdi for lavt - det er generende at skulle vente på et opkald blot fordi man har været lidt for længe om at læse en side.

Afprøv opsætningen

For at afprøve opsætningen på en enkel måde kan du benytte enten ping eller telnet. Prøv at ping’e eller telnette til 212.54.64.170 (en af World Online’s adresser). Dette tester den egentlige forbindelse til World Online.

Prøv også at ping’e/telnette til f.eks. www.worldonline.dk (altså med et system-navn i stedet for en IP-adresse). Dette tester, at også DNS’en (der oversætter navne til IP-adresser) virker.

Virker begge disse forsøg, er systemet klart til brug. Så skal du blot have installeret evt. software. Hvis der allerede ligger en browser (f.eks. Netscape) kan den bruges direkte.

Fejlsøgning

Ingen ISDN-kontakt: Prøv at resette ISDN-adaptoren gennem menu 24.4.3. Prøv også en ren ISDN-test fra menu 24.4. Hvis det stadig ikke virker, så undersøg - om muligt - om ISDN-linien virker med f.eks. en ISDN-telefon eller en anden ISDN-enhed. Check, at der er strøm på NT’en. Kontakt eventuelt dit telefonselskab.

Ingen kontakt til World Online: Check om der foretages et opkald, når et Internet-program kører på arbejdsstationen. Det gøres gennem menu 24.1, hvor det aktuelle opkald kan følges. Prøv også en Internet-test fra menu 24.4. Hvis opkaldet foretages korrekt, så check at "IP Subnet Mask" er sat til 255.255.255.0 på menu 3.2.

Ingen kontakt til Prestigen fra en arbejdsstation: Check, at Prestigen er tilsluttet korrekt til netværket (kabler m.v.). Check også, at det rigtige Ethernet-interface er valgt på menu 3.1.

 

TCP/IP indstillinger under Windows for Workgroups


Bemærk her, at samtlige felters indhold kan variere afhængigt af den konkrete opsætning på arbejdsstationen. Vælg knappen "Drivere".


Bemærk her, at netkortets navn m.v. kan variere afhængigt af den konkrete opsætning på arbejdsstationen. Vælg knappen "Tilføj protkol" og vælg "Anden protokol/driver". Angiv derefter hvor du har pakket tcp32b.exe ud henne.


Bemærk her, at "Adapter"-feltets indhold afhænger af den konkrete opsætning på arbejds-stationen. "IP Address" skal være den IP-adresse, som arbejdsstationen skal have. "Default Gateway" skal være Prestigens IP-adresse. Når "IP Address", "Subnet Mask" og "Default Gateway" er udfyldt, så tryk på knappen "DNS".


Bemærk her, at indholdet i feltet "Host Name" er uden betydning for Prestigen. Det kan dog have betydning i andre sammenhænge. Vælg "OK", når de to DNS’er er tilføjet. Vælg derefter knappen "Advanced".


Bemærk her, at "IP Address" skal svare til den IP-adresse, som arbejdsstationen skal have. Ligeledes skal "Default Gateway" står til Prestigens IP-adresse. Tryk "OK" når du er færdig. Tryk igen "OK" på det fremkomne skærmbillede. Afslut installationen.

Skærmbilleder fra Windows 95 TCP/IP